Zekâ Nedir?

Zekâ Nedir?

Zeka Nedir
Zeka Nedir
Zekâ Nedir?,zeka nedir kısaca,zeka nedir vikipedi,zeka nedir çeşitleri nelerdir,zeka nedir sözlük anlamı,zeka nedir psikoloji,zeka nedir bulmaca
 

Zekâ; Thorndike tarafından 3 ana başlıkta sınıflandırılmıştır:
Soyut Zekâ; 12 yaĢ ve sonrasında kendini gösterir.
Mekanik Zekâ; araç-gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösterir.
Sosyal Zekâ; toplumsal çevreye uyum sağlamada, insanlarla iyi iliĢkiler kurmada kendini gösterir.

 

Zekâ Nedir?

zeka nedir pdf,zeka nedir türleri nelerdir,zeka nedir nasıl geliştirilir

 

Piaget‟e göre zekâ, uyum yeteneğidir.

Zekâ Sınıflaması

zeka sınıflamaları,zeka geriliği sınıflaması,meb zeka sınıflaması,zeka sınıflaması,zeka sınıflandırılması,zeka geriliğinin sınıflandırılması,zeka 1. sınıf oyunları,uluslararası zeka sınıflandırması,zeka geriliği sınıflandırma,zeka geriliği sınıflandırılması,zeka özrünün sınıflandırılması,zeka 2. sınıf testi 

Tek Etmenli Zekâ Kuramı

Sabit, değişmez, niceliksel, ölçülebilir, tekildir, bireyleri sınıflandırmak için kullanılır, başarı odaklıdır.

Sözel ve sayısal-mantıksal alan odaklıdır.

Çok Etmenli Zekâ Kuramı

Problem çözme becerisi ve birçok faktörden oluşur. Alanlar çoğuldur.


Çoklu Zekâ

Bedensel Zekâ

Sözel zekâ

Sosyal Zekâ

Mantıksal zekâ

İçsel Zekâ

Görsel zekâ

Doğa Zekâsı
Müzik zekâsı

Zekânın Hiyerarşik Sınıflaması
 Dahi

 Üstün

 Parlak

 Normal

 Sınır

 Hafif Düzey Zihinsel Yetersizlik

 Orta Düzey Zihinsel Yetersizlik

 Ağır Düzey Zihinsel Yetersizlik

 Çok ağır Düzey Zihinsel Yetersizlik