Rapor et
Soru
Hiç aldattınız mı? Veya aldattınız mı?

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal