Oyunun çocuğun psiko-motor gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun psiko-motor gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun psiko-motor gelişimine etkisi
Oyunun çocuğun psiko-motor gelişimine etkisi
Oyunun çocuğun psiko-motor gelişimine etkisi,oyunun çocuğun dil gelişimine olan etkileri,oyunun çocuğun bilişsel gelişimine etkisi,oyunun çocuğun dil gelişimine etkisi,oyunun çocuğun dil gelişimine etkileri,oyunun çocuğun zihinsel gelişimine olan etkileri,oyunun çocuğun psikososyal gelişimindeki rolü,oyunun çocuğun psikomotor gelişimine etkisi 

Oyunun çocuğun psiko-motor gelişimine etkisi. Psiko-motor gelişim; fiziki büyüme ve geliĢimle birlikte beyin ve omurilik gelişimi sonucu organizmanın hareketlilik kazanmasıdır.

Gelişim, baştan ayağa ve içten dışa doğrudur. Çocuğun büyük ve küçük kas gelişimi ilk iki yılda hızlı ilerleme gösterir. Küçük kasların motor gelişimdeki olgunlaşması, daha önce rasgele yapılan hareketlerin beceriye dönüşmesini sağlar.

Oyun Çocuk İçin İhtiyaç mı

Oyun bu dönemde çocuklar için büyük bir ihtiyaçtır. Oyunla bir nesneyi tutma, kavrama, bırakma, okşama, delme, yoğurma, ilikleme, açma-kapama, delikten ip geçirme, makasla kesme, çizme boyama, fırça kullanma gibi hareketlerle küçük kasların gelişimi sağlanır (Akandere, 2006, s. 16).

Oyunla çocukta, yürüme, koşma-atlama, uzağa atlama, tırmanma, kayma, merdiven inip çıkma, fırlatma, yakalama ağırlık kaldırıp taşıma, çömelme, kalkma, sıçrama, sekme, dengede durma, sallanma, topu hedefe atma, top sürme, ip atlama, bisiklete binme gibi faaliyetlerle büyük kasların gelişimi sağlanır.

Ayrıca basketbol, voleybol, futbol gibi top oyunları, jimnastik ve benzeri spor etkinlikleri ile büyük kasların motor gelişimi sağlanır. Güç-tepkiye hazır olma, hız, durgun ve dinamik dikkat, koordinasyon, esneklik gibi Psikomotor yetenekler çocuğa oyunla kazandırılır.

Her çocuğun bedensel ve Psikomotor gelişim düzeyi aynımıdır?

Her çocuğun bedensel ve Psikomotor gelişim düzeyi farklıdır. Seçilecek olan oyunlar bu farklı gelişim düzeyleri göz önüne alınarak seçilmelidir. Çocuğun istediği ve kolaylıkla yapabileceği hareketleri oyun içinde arkadaşlarıyla birlikte yapmaları sağlanmalıdır. (Akandere, 2006, s. 16).