Oyunun çocuğun dil gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun dil gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun dil gelişimine etkileri
Oyunun çocuğun dil gelişimine etkileri
Oyunun çocuğun dil gelişimine etkisi,oyunun çocuğun dil gelişimine olan etkileri,oyunun çocuğun dil gelişimine etkileri,çocuğun dil gelişiminde oyunun etkileri,oyunun çocuğun dil gelişimine etkisi  

Oyunun çocuğun dil gelişimine etkisi. Çocuk oyunlarının birçoğunda dilin kullanılması gerekmektedir. Oyun çocuğun dil gelişimini destekler. Oyun, çocuğun sözlü olarak ifade edilenleri anlama yeteneğinin gelişimini sağlar.

Çocuklar oyun içinde yeni sözcükler öğrenir. Oyundaki olaylar zamanla öğrenilir, oyun süresince soru sorulur ve cevap alınır. Oyunda dil zihinsel değerlendirmeler için kullanılır ve oyunda dille komut verilir. Oyunda dil.

Çocuğun duygularını ve düşüncelerini anlatır. Oyunla dil problemi olanların, bu problemleri çözümlenmeye çalışılır ve oyunla çocuğun sözcük dağarcığı gelişir, düzgün cümleler kurar, rahat konuşma alışkanlığı kazanır.

Oyunla çocuk soru sorar ve yeni bilgiler kazanır (Akandere, 2006, 16).