Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu olarak da bilinmektedir. İdrar yolunda oluşan bir tür bakteriyel iltihaplanmadır. Hamileliğin 6. haftası ile 24. haftaları arasında görülme riski en yüksek derecededir.

Hamilelikte idrarın rengi ve diğer özellikleri

Normalde idrar steril (bakteri ve diğer enfeksiyon etkenlerini içermeyen) bir maddedir. Rengi açık sarıdır ve kendine özgü bir kokusu vardır. Hamilleik döneminde vitamin kullanımında rengi koyulaşabilir ve kokusu değişebilir. Bunun yanında idrar renginin açık sarıdan daha koyu olması az sıvı tüketilmesinin bir belirtisidir ve buna dikkat edilmelidir.
İdrarın bakterilerden uzak kalmasını sağlayan en önemli mekanizma idrar yolunun böbreklerden aşağı doğru inen idrar akımıyla sürekli olarak “yıkanması” ve temizlenmesidir (bu nedenle bol sıvı tüketimi önemlidir). Ayrıca mesaneden (idrar torbası) idrarın dışarı boşalmasını sağlayan uretra adlı kanal yapısı da içeriden dışarıya akıma izin verecek, ancak dışarıdan içeri bakteri geçişine izin vermeyecek yapıdadır. Bakteriler bu engeli aşsalar da mesaneden böbreklere geçişi engelleyen benzer bir kapak mekanizması daha vardır.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Niçin Hamilelikte Daha Sık Görülmektedir?
İdrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde daha çok görülen bir rahatsızlıktır çünkü idrar yolunda meydana gelen değişiklikler, o bölgenin enfeksiyon kapma riskini yükseltir. Kadınların rahmi, mesanelerin tam üzerine yerleşmitir ve rahim genişledikçe artan rahim ağırlığı, idrarın mesaneden çıkışını zora sokar. Enfeksiyon bu yüzden oluşur.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır

Mesaneye ulaşan bakteriler burada hiç belirti vermeden yaşamlarını sürdürebilirler. Buna asemptomatik bakteriüri (idrarda belirti vermeyen bakteri varlığı) adı verilir. Bu durum bir enfeksiyon olmamakla birlikte şartlar elverdiğinde hemen enfeksiyona dönüşebileceği için mutlaka saptanmalı ve tedavi edilmelidir.
İdrar torbasındaki bakteriler her zaman sessiz kalmazlar. Bazı durumlarda bu bakteriler sistit (mesane iltihabı) ya da ileri durumlarda piyelonefrit (böbrek iltihabı) tablolarının ortaya çıkmasına neden olabilirler.
Asemptomatik bakteriüri tedavi edilmediğinde sistit ya da piyelonefrit oluşturabilen bir durumdur. Anne adaylarının yaklaşık %10’unda idrar kültüründe asemptomatik bakteriüri vardır. Tanı için anne adaylarından tercihen gebeliğin ilk haftalarında ya da ilk kontrole geldikleri herhangi bir zamanda tam idrar testi ve kültürü istenir.

Hamilelikte idrar yolu iltihabı nasıl geçer

İdrar kültüründe üreme olduğunda üreyen bakteri cinsinin hangi antibiyotiklere hassas olduğunu belirten bir inceleme yapılır. Antibiyogram adı verilen bu inceleme sonucuna göre anne adayı en uygun olan antibiyotikle tedavi edilir. Tedavinin üzerinden 15 gün geçtikten sonra yapılan kontrol idrar kültüründe kültürün steril gelmesi (üreme olmaması) durumunda tedavi başarılı olmuştur. Bu durumda anne adayına idrar yoluyla ilgili şikayetleri olmadığı sürece yeni bir idrar kültürü yapılmasına gerek yoktur.